Cơ quan, ban, ngành

Sở ban ngành tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 980 lượt.
UBMTTQVN huyện Phước Sơn với việc triển khai các cuộc vận động
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 912 lượt.
Có thể nói, điểm nổi bật nhất trong 5 năm (2008-2013) đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, gắn kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập