Thủ tục hành chính

STTTên Thủ tục
1 Thủ tục Xác nhận giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất.
Thủ tục Xác nhận giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất.
2 Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
3 Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng BTXH
Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng BTXH

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập